Marlene Evensen

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan se, hvad jeg arbejder med som kropsterapeut og samtalecoach – og hvad jeg sysler med i min fritid med at skrive eventyr og fortællinger, male pastelbilleder og lave Sketch-Scrap Book som en del af min tilgang til daglig journaling.

Jeg kan godt lide at være i proces – og at hjælpe andre med deres proces.

For at være i en positiv proces, er det vigtigt, at vide, hvem du er og hvilke drømme og realistiske ønsker du har for din fremtid. Det er godt at være i balance, at stressniveauet passer til det liv, du ønsker at leve og at du har tilgang til at kunne være så tilpas kreativ, at du kan flytte dig hen mod dine mål og føle overskud og glæde og kærlighed. Det er altid godt at arbejde med at kende sig selv:

“Kend Dig Selv”
var et af tre skriftord på væggen i Apollons tempel i Delfi med Pythia Oraklet. Og ja, hvis vi var klar over vore indre ubalancer og ryddede op indensinds fremfor at overføre skyggesider til vore medmennesker, ville mange problemer slet ikke opstå.
Det gælder såvel hinenkelte som et folk.

Hver dag tildeler vi roller til andre mennesker og bruger dem til at gennemspille vore egne indre dramaer. Men ubalancer forstørres og skaber problemer, når vi tildeles egenskaber, hensigter og følelser, som kommer fra andres udfordringer med f.eks. selvværd.
Og vice versa.

“Intet til overmål”
var oraklets andet vægord. Grådighed er dødelig for den enkelte og for naturen. Den Gyldne Middelvejs devise er:
“Ikke for meget OG ikke for lidt!”
For megen kærlighed, tålmodighed og medfølelse kan være lige så meget for meget som for lidt.

“Et løfte – og enden er nær”
fuldendte den delfiske vægvisdom. Så snart mennesket binder sig til en tilrettelagt bane, forhindres det i at vandre på må og få. I ny og næ.
Liv er indbegrebet af konstant nyskabelse i forhold til evigt forandrende omstændigheder. Den, der lover sig til den forudbestemte, definerede og målrettede færd bliver bundet af tilknytning. Lad os møde op “tomme” og blive fyldt op.

Min baggrund for coaching med udspring i Livssamtaler:

Jeg har været præst siden 2011 og havde sjælesorg som særligt emne på min uddannelse i praktisk teologi. Jeg har igennem mine samtaler med mennesker i alle aldre og livssituationer følt mig kaldet til netop at have mit særlige fokus på sjælesorgssamtaler og samtaler med mennesker, som gerne vil blive klogere på det med Gud i kristen forstand. Jeg har suppleret min pastorale uddannelse med certificeringen som “Lytter” gennem Acorn i Skotland (“Called to Listen”) og i Danmark via “Den Lyttende Kirke”.

I 2023 bliver jeg certificeret 5D Coach, hvor jeg får samlet min interesse for at blive klogere på “sind, krop og Ånd” med udblik til den kultur og natur, som vi befinder os i, der hvor vi er. Her er min tilgang at møde Gud som en kærlig Gud, der altid vil os det bedste og kærligste, og som altid står klar til at hjælpe os med at blive som Kristus i verden som kærlige mennesker med overskud til at hvile i os selv og hjælpe andre. Som coach ud fra denne tilgang, er min opgave ikke så meget at hjælpe folk til fantastiske drømmemål, men at opdage, hvor fantastiske vi er skabt ud af kærlighed, glæde og medvandring med hinanden. Ud fra denne tilgang er målet at opleve fred, kærlighed, fællesskab og overskud til at se og mærke den verden, vi lever i og er en del af.

Min baggrund som behandler med Biodynamisk kranio-sakral terapi:

Jeg er uddannet musikpædagog AM med rytmisk sang som specialfag i 1990 og tog uddannelsen til Lærer i F.M. Alexanderteknik i 1995. Jeg har undervist gennem 32 år i sang, stemme og performance og sammensat min undervisning med F. M. Alexanderteknik. Denne konstellation bevirker, at kroppen har en god funktion under sang og tale. Alexanderteknikken anvendes især af sangere, orkestermusikere i symfoniorkestre og bands, præster og talere for at finde tilbage til den gode dynamiske funktion, vi er født med, der giver os lige præcis den frie stemme og klang der gør os til gode og nærværende formidlere på scener, i kirker og i mødelokalet på store virksomheder.

Jeg har taget kurserne i BKST for børn og voksne på Institut for Biodynamisk Kranio-sakralterapi hos Anney Jørgensen og Heather Smidt, og har modtaget undervisning også af Nikolai Jespersen, og Jim Feil, jeg gerne ville vide mere om, hvad der sker inde i vores krop anatomisk, fysiologisk, patologisk, kvantemekanisk og biologisk.

Kurserne i Anatomi, Fysiologi, Sygdomslære/Patologi, Sundheds og Klientpsykologi og Klinikdrift har jeg taget hos Karsten Munk på Karsten Munk Akademiet og blev undervist af Jesper Hollensberg også i Klinikdrift.

Her kan du se, hvad andre siger om mig: Referencer:

Tidsbestilling og info:

Telefon: (+45) 21 47 32 43
Mail: marlene@mail.dk

Og så er jeg glad for at skrive eventyr og fortællinger, male pastelmalerier og lave Sketchbook – alt sammen noget, du kan finde her på min hjemmeside under Eventyr og billeder mm. Jeg har valgt at lægge dem op for at inspirere andre til også at turde åbne op for nye sider af sig selv – uanset alder. Alt er en proces, som jeg gerne vil give plads til at andre også finder modet til at kaste sig ud i – og jeg er klar til at coache dig på din vej til større glæde, accept og livsudfoldelse.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: