Vinterbarnet

De splintrede sprækker lukker sig op fra deres sammentømrede rækker. I det øjeblik, det sker bryder mørket løs og jeg kan ingen ting mer’. Den gammelkendte angst er atter gæsten i min stue. Frygten dukker op og kroppen spændes som en bue. Atter dannes der en afgrund mellem mig og verdens hud. Jeg er fange …

Bøvlede byrder og åndelige rygskader

Sidste søndag i kirkeåret: For nogle søndage siden hørte vi om Jakob, som lå og sov og drømte, at han så himlen åbne sig, og han så engle stige op og ned over menneskene. I dag hører vi i Mikas tekst, at talrige folkeslag foretager den modsatte bevægelse, nemlig at menneskene skal drage op til …

Far og Søn – god og ond?

21. søndag efter Trinitatis. Vi befinder os midt i ”Dommedagsteksternes” tid i kirkeåret. Vi nærmer os den store dommedagssøndag, som er den sidste søndag i kirkeåret i slutningen af november. Den tid på året, hvor alt bliver mere og mere mørkt, og fortegner sig i uldne og sammenpressede skygger, der hvor der endnu er lidt …

Den åbne himmel over Jakobs himmelstige

I skal se himlen åben – Ja det må vi så sandelig sige vi oplever i disse uger. Regnen sigler ned – og mange glade Facebookere går meget op i at kommentere, om det nu skal hedde ”NOAS ARK” eller ”NOAS BÅD”, i en ny bibeloversættelse. Verden er ligesom af lave, og der er vel …