Vi er på rejse! Indsættelsesprædiken H3K, Stenløse kirke

Prædiken: En lang rejse har nået sit mål. De tre vise mænd drog afsted fra Østerland og fandt frem til det lille Jesusbarn i krybben. Det er det, som vi hører om Helligtrekongers søndag. I nogle kirker findes den skik, at de figurer, som forestiller de tre vise mænd, begynder deres rejse i kirkerummet langt …

Intet nyt under solen – Midnatsgudstjeneste nytår 2016 Roskilde Domkirke

Kollekt: Gud, tak fordi du inspirerer vore kunstnere, musikere, filmskabere, forfattere, bygmestre, store og små, til at skabe store spektakulære værker, som minder os om dig, og om at vi er en del af en ældgammel sand historie, som bliver ved med at blive nytolket i vor nutidsverden. Tak for lyssværd og stjernekrige, der ender …