Tykhudet

Midt i min største oplevelse af Guds nærværer jeg tykhudet.Guds storhed smutter afpå min overfladesom en sten på vandoverfladenkastet af usynlige hænder.Jeg priser mig lykkelig overat vandoverfladen ikke er tykkereend en sten kan falde igennemog dansemyg kan skøjtehen over overfladenuden at blive våde.Altid er der et sløren hinde mellem mig og detder er større end... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: