Livssamtaler

Min baggrund for Livssamtaler:

Jeg har været præst siden 2011 og havde sjælesorg som særligt emne på min uddannelse i praktisk teologi og har igennem mine samtaler med mennesker i alle livssituationer følt mig kaldet til netop at have mit særlige fokus på sjælesorgssamtaler dels om sorg og dels for mennesker, som gerne vil blive klogere på det med Gud i kristen forstand.

Jeg har derfor efteruddannet mig i den særlige samtalemetode, der tager udgangspunkt i, at du bliver lyttet til uden afbrydelser og får reflekteret tilbage, hvad jeg har hørt dig sige, så du får mulighed for at føle dig hørt og anerkendt, med det livstema, som du ønsker at finde dybere mening i eller løsning på. Jeg er dels uddannet via “Den lyttende Kirke” i Danmark og senere hos Acorn Foundation i Perth/Skotland, hvor jeg tog den afsluttende uddannelse: “Called to Listen”.

Som et led i min uddannelse i Biodynamisk Kraniosakralterapi har jeg taget efteruddannelse i Formative Embodiment hos Dr. Jim Feil DC, RPT, BCST. Han har præsenteret en ny tilgang til samtale- og kropsterapi, der integrerer det sagte med det, der i den forbindelse bliver udtrykte via dit kropssprog/gestik, hvorved du får nye måder at integrere en større fornemmelse og muligheder af den tematik, som dumødte op med. Tilgangen kan anvendes ifm. somatisk orienterede praksisser såsom Somatic Experiencing, manuelt orienterede praksisser som Craniosakral tilgange eller Polaritetsterapi, og klassisk psykoterapeutisk praksis med interesse for somatisk og formative principper.

Herunder kan du finde de muligheder og kombinationer, jeg tilbyder som medvandrer på din Livsvandring:

Livssamtaler – eller:

Livssamtaler kombineret med kropsterapi – eller:

Livssamtaler med fokus på åndelig vejledning og indføring i kristen praksis
Scrol ned:

Livssamtaler handler om:

Du møder op med et tema, som du gerne vil have belyst og gennem samtalen hjælper jeg dig med at lytte ind til, hvad der ligger bag dine drømme og mål, ved at reflektere tilbage, hvad du siger gennem ord og kropssprog/gestik, så du kan komme nærmere det liv, som du gerne vil i kontakt med i dig selv og i din omverden.

En Livssamtale varer 50 min . pr. session og jeg anbefaler at indlede med tre sessioner over 2 måneder som en start, for at du finder ud af, om det er livssamtaler hos mig, du kan se en udvikling igennem.

Dernæst er min erfaring, at hvis du virkeligt ønsker en forandring i dit liv, så er 8-10 sessioner med livssamtaler af 50 min. en god, grundlæggende start på det liv, du gerne vil i kontakt med i dig selv og i din omverden.

Livssamtaler kombineret med kropsterapi:

Ofte er mine klienter glade for at kombinere livssamtaler med kropsterapi.

Sessionen kan indledes med en kort samtale om det, du ønsker at arbejde med som tema før vi gå til den kropsterapeutiske del i den pågældende session og derefter afrundes med en kort, opsamlende samtale.

De fleste klienter kommer godt i kontakt med deres krop og tema vha. en behandling med Biodynamisk kranio-sakralterapi, som hjælper med at nedsætte den uro, vi kan have i tanker, krop og nervesystem, og derefter få en kontakt til det, som vi egentlig ønsker at drømme og mål for vores liv her og nu og fremover.

Livssamtaler med fokus på åndelig vejledning og indføring i kristen praksis

En tredje mulighed for livssamtaler hos mig er for dem, som søger åndelig vejledning hos en præst eller åndelig vejleder ud fra den kristne spirituelle tradition med indføring i en daglig praksis med bøn og meditation.

Hvis du vil vide mere, om hvad der indgår af muligheder, vil jeg invitere dig til at kikke med ind i min Facebookgruppe: Stilletime i Hjerterummet, hvor jeg introducerer på en enkel måde, hvad der er af tilgange til åndelig praksis ud fra folkekirkens teologiske tilgange bredt ud til, hvad der ellers finde af erfaring med en daglig praksis i den kristne kirke verden over.

Hvis du ønsker livssamtaler med fokus på åndelig vejledning skal du kontakte mig i min kontortid i min sognekirke.

Jeg vender muligvis tilbage med tilbud om pilgrimsvandringer og stilleretræter i 2024.

Tilbage til oversigten

Blog på WordPress.com.

Up ↑