Syng af hjertet: Syng!

Prædiken over 3. søndag i advent, 2017 i Islebjerg kirke. Adventstiden fortæller om forventningen og opfyldelsen af den historie, som vi kalder for frelseshistorien. Den gennemløber det gamle testamente og det nye testamente, hvor Guds fortælling om sit folk Israel peger hen på Jesu fødsel gennem profeterne, gennem Maria og Josefs vandring mod Betlehem og... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: